Executive people: Visie: Generatoren, UPS en uitwijk

27 April 2014

Ook een disfunctionerend operationeel management van een datacenter kan een rol spelen bij outages. Worden de generatoren en Uninterruptable Power Supplies (UPS'en) van het datacenter waar de cloud is ondergebracht bijvoorbeeld wel periodiek getest? En vindt er adequate monitoring plaats in het datacenter, waarbij een variëteit aan parameters in beschouwing wordt genomen en er op voldoende locaties middels sensoren wordt gemeten, onder andere in de stroominfrastructuur? Plus, worden die gegevens samengebracht in een volwassen managementsysteem waar ze geanalyseerd en geduid kunnen worden?Daarnaast is het verstandig om als colocatie klant goed in het vizier te hebben of de bedrijfsdoelstelling van een eigenaar, c.q. het management van een datacenter, overeenkomt  met de eigen behoefte aan continuïteit. Bij het Datahouse debacle is gebleken dat winstmaximalisatie de continuïteit van het datacenter niet ten goede kwam. Helaas zijn er nog steeds aanbieders in de colocatie business die snel geld denken te kunnen verdienen en daarom investeringen in goed management en onderhoud van het datacenter geen prioriteit geven.

Om ook risicobeheersing in te bouwen voor die keer dat het misgaat en een cloud hosting omgeving down is, is het van belang om een uitwijklocatie paraat te hebben. Is die alternatieve datacenter locatie bij de cloud aanbieder voorhanden? Ook de garantie dat het hoogste management van een aanbieder in zo'n geval verantwoordelijkheid neemt en support biedt, kan risicobeperkend werken.

Outages in een cloud hosting infrastructuur zijn wellicht niet volledig te voorkomen, maar de risico's in het datacenter en daarmee de kans op outages kan wel worden verkleind. Als klant kunt je die risico's in kaart brengen om vervolgens na te vragen welke tegenmaatregelen de cloud aanbieder heeft genomen of gaat nemen.

Niels Hensen is directeur en eigenaar van ITB2 Datacenters

Bron: Executive people


<< terug